content_top.png

Opieka nad seniorem

Pragnąc w optymalny sposób zapewnić fachową i profesjonalną opiekę dla podopiecznego przed podjęciem współpracy oceniamy stan zdrowia oraz kondycję osoby objętej opieką i ustalamy wraz z Klientem indywidualny zakres obowiązków oraz plan opieki. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanego personelu, w zależności od potrzeb opieka sprawowana jest przez: opiekuna osoby starszej, asystenta domowego, opiekuna medycznego, pielęgniarkę. Poniżej przedstawiamy formy oraz zakres obowiązków opiekunów/opiekunek OpiekaPlus, który jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Oferujemy następujące formy opieki:

Codzienną - w określonych godzinach w określone dni tygodnia, zakres obowiązków dopasowany do wymogów klienta,

Dorywczą – na kilka godzin dziennie, lub kilka razy w tygodniu w zależności od potrzeb i wymagań,

Nocną – w określonych godzinach nocnych,

Całodobową z zamieszkaniem u podopiecznego,

Zapewniamy również opiekę pielęgniarską, rehabilitacyjną, kosmetyczną oraz fryzjerską.

Do obowiązków opiekuna/opiekunki należą:

a) Wykonywanie czynności z zakresu życia codziennego:

- utrzymywanie porządku i czystości w miejscu sprawowania opieki,
-
robienie zakupów,
-
przygotowywanie posiłków dostosowanych do wymagań dietetycznych, pomoc lub karmienie podopiecznego,
-
wykonywanie czynności higienicznych (codzienna toaleta, pomoc w czynnościach fizjologicznych, mycie, zmiana podkładów/pampersów, zmiana bielizny osobistej, pościelowej i odzieży),

b) Dbanie o stan zdrowia podopiecznego, a w szczególności:

- pielęgnacja zalecona przez lekarza (smarowanie, okłady, podawanie leków),
-
zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem, realizacja recept,
-
układanie chorego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji,
-
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

c) Pomoc oraz dotrzymywanie towarzystwa w domu podopiecznego,

d) Dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,

e) Aktywizacja podopiecznego,

f) Informowanie Klienta o przebiegu czynności związanych z wykonywaniem Usługi,

g) Przekazywanie Klientowi pełnej informacji o aktualnym stanie zdrowia podopiecznego,

h) Inne czynności w ramach opieki w zależności od potrzeb podopiecznego. 

 

"Poprzez swoją pracę pragniemy wpływać na polepszenie jakości życia i zdrowia podopiecznego. Każdy przypadek jest wyjątkowy i dlatego do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, starając się sprostać wszelkim oczekiwaniom podopiecznego i jego rodziny" Załoga OpiekaPlus.