content_top.png

PROCES REKRUTACJI

Poces rekrutacji w naszej firmie przebiega w następujący sposób:

  • Osoby zainteresowane pracą polegająca na opiece osobami starszymi, niepełnosprawnymi a także dzieci prosimy o rzetelne i dokładne wypełnienie formularza "SZUKAM PRACY" (należy dołączyć do niego CV wraz ze zdjęciem).

 

  • Następnie wybrane przez nas osoby zostaną zaproszone na wstępną rozmowę kwalifikacyjną  w siedzibie naszej firmy w Katowicach. Osoby pozytywnie zweryfikowane podczas rozmowy zostną zatwierdzone w bazie danych i od tej chwili są kandydatami na posiadane przez nas stanowiska pracy. Kandydatury pracowników są przedstawiane potencjalnym pracodawcom w formie profili z najważniejszymi informacjami. Ponadto referencje pracowników są dokładnie weryfikowane. uÅ�cisk dÅ�oni.jpg

 

  • W momencie akceptacji kandydatury pracownika przez potencjalnego pracodawcę, następuje kolejny etap rekrutacji -  rozmowa rekrutacyjna z udziałem osób zainteresowanych wynajęciem lub zatrudnieniem pracownika.

 

  • Po zaakceptowaniu kandydata przez pracownika, następuje cykl szkoleń i sformalizowanie umowy z pracownikiem.

 

  • W pełni przeszkolony pracownik rozpoczyna prace, a w zależności od zapotrzebowania uczestniczy w dalszych szkoleniach i programach organizowanych przez OpiekaPlus.

 

Od naszych pracowników wymagamy potwierdzenia o niekaralności, badań epidemiologiczno-sanitarnych, referencji a także dokumentacji związanej z wykształceniem, ukończonymi kursami itp.

 

Doświadczenie jest mile widziane ale nie stanowi warunku koniecznego - dzięki szczegółowej i złożonej rekrutacji jesteśmy w stanie ocenić predyspozycje i kompetencje do wykonywanian danej pracy.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!