content_top.png

Warunki współpracy

Swoim Klientom oferujemy dwie formy współpracy.

Pierwszą z nich jest oddelegowanie naszego pracownika (zatrudnionego w OpiekaPlus) do opieki nad podopiecznym w wyznaczonym miejscu. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanego personelu, w zależności od potrzeb Klienta opieka sprawowana jest przez: opiekuna osoby starszej, asystenta domowego, opiekuna medycznego i/lub pielęgniarkę. Opieka sprawowana za pośrednictwem opiekuna oddelegowanego przez OpiekaPlus jest legalną formą zatrudnienia gwarantującą naszym Klientom bezpieczeństwo nadzoru nad pracą opiekuna, zastępstwo w przypadku jego choroby, naszą pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, a w razie potrzeby oddelegowanie innego pracownika do opieki nad podopiecznym.  Przed rozpoczęciem opieki, oceniamy stan zdrowia, kondycję oraz potrzeby podopiecznego, wspólnie ustalając zakres obowiązków opiekuna.

ETAPY WSPÓŁPRACY przy oddelegowaniu naszego pracownika:

1. Klient za pośrednictwem naszej strony internetowej wypełnienia formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie zgłasza zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze.
2.
Po zapoznaniu się z sytuacją, stanem zdrowia, kondycją oraz indywidualnymi potrzebami podopiecznego OpiekaPlus wycenia koszt opieki (CENNIK).
3.
Przed podjęciem współpracy zapoznajemy podopiecznego i jego rodzinę z naszym opiekunem/opiekunką i po akceptacji Klienta podpisujemy niezbędne dokumenty.
4. Za świadczone usługi OpiekaPlus wystawia Klientowi co miesiąc rachunek w formie faktury VAT.

Drugą formą współpracy jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na zlecenie Klienta.  Zespół OpiekaPlus na podstawie wskazań Klienta dotyczących kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia oraz innych ważnych wytycznych z pośród naszej bazy pracowników lub w zewnętrznym procesie rekrutacji, wyłania trzech najlepszych kandydatów na stanowisko opiekuna, z pośród których wspólnie z Klientem wybrany zostaje najlepszy z nich. Po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego rola OpiekiPlus dobiega końca.

ETAPY WSPÓŁPRACY podczas procesu rekrutacji:

1. Klient za pośrednictwem naszej strony internetowej wypełnienia formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie zgłasza zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze.
2. W oparciu o zgłoszenie OpiekaPlus sporządza profil kandydata, na podstawie którego po akceptacji Klienta rozpoczyna proces rekrutacji.
3.
W profesjonalnym procesie rekrutacji OpiekaPlus wyłania najlepszych spośród kandydatów, sporządza ich profile, a następnie przesyła Klientowi.
4.
Z pośród przedstawionych kandydatów Klient wybiera dwóch, którzy będą uczestniczyć w ostatnim etapie rekrutacji – bezpośredniej rozmowie z Klientem.
5.
Spotkanie z kandydatami odbywa się w miejscu wskazanym przez Klienta lub w biurze OpiekaPlus w Katowicach.
6.
Po wyborze i akceptacji kandydata podpisujemy niezbędne dokumenty.
7.
Za świadczone usługi OpiekaPlus wystawia Klientowi jednorazowy rachunek w formie faktury VAT.