content_top.png
pogotowie_button.png

Warunki współpracy

Każde zgłoszenie zapotrzebowania pracownika jest przez nas traktowane indywidualnie. Wiedząc jak specyficznym miejscem pracy jest dom i jak różne moga być potrzeby i wymagania dotyczące pracownika jesteśmy przygotowani na elatyczne rozwiązania. standardowo przewidujemy następujące etapy współpracy dotyczące rekrutacji pracowników zatrudnianych na stałe:

 

Wypełnienie formularza / lub telefon do nas

Wypełniacie formularz zgłoszeniowy. Zaznaczacie i wypisujecie wszystkie interesujące zagadnienia i kryteria, które musi spełniać opiekun lub kontaktujecie się z nami telefonicznie, a my na podstawie podanych informacji wypełnimy formularz.

Sporządzamy profil opiekunki według wytycznych i przesyłamy do akceptacji wraz z umową.

rodzina w ci�ży.jpg

Po zaakceptowaniu profilu i przesłaniu nam (faksem, emailem) podpisanej umowy  przeprowadzamy weryfikację naszej bazy pracowników, a w razie konieczności przeprowadzamy rekrutację zewnętrzną.

Przesyłamy profile opiekunek, które wybraliśmy na podstawie waszych wytycznych. Z tych kandydatek wybieracie dwie, których kandydatury najbardziej Was zainteresowały.

Spotkanie z kandydatkami odbywa się w naszym biurze lub miejscu wskazanym przez Was. Spotkanie służy przeprowadzeniu bezpośredniej rozmowy z opiekunami, tak aby w sposób satysfakcjonujący dokonać najlepszego wyboru.

- W dniu spotkania podpisujemy umowę, która będzie potwierdzeniem podjęcia współpracy na określonych warunkach.

 

Po dokonaniu wyboru opiekunki proponujemy:

DZIEŃ ZAPOZNANIA DLA WSZYSTKICH (bez dodatkowych opłat) - Po spotkaniu i dokonaniu przez wyboru w ramach procesu rekrutacyjnego organizujemy dla dzień zapoznania dla wszystkich. Jest to wybrany przez Was jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem opieki, w którym w obecności rodziców dziecko poznaje opiekunkę.

Dzień ten służy również na ustalenie dokładnych zadań opiekunki, sporządzenia PLANU DNIA, czyli schematu czasowego dotyczącego np. pory posiłków, spacerów, drzemek itp. W tym dniu możecie również zapoznać opiekunkę z otoczeniem, w którym będzie pracować, na pokazaniu jej okolicy, tras spacerów, gdzie znajduje się najbliższy plac zabaw, w której szafce znajdzie herbatkę itp.

 

Podejmujemy współpracę po zaakceptowaniu przez strony jej warunków.

Współpraca rodziny z wybraną na podstawie procesu rekrutacyjnego opiekunką może rozpocząć się jedynie za pośrednictwem agencji OpiekaPlus.

 

W przypadku gdyby  współpraca z opiekunką się nie powiodła korzystacie z 3 miesięcznej gwarancji na nasze usługi, która gwarantuje przeprowadzenie przez nas procesu rekrutacyjnego raz jeszcze. Istnieje również możliwość odpłatnego przedłużenia okresu gwarancji na okres 6 i 12 m–cy.

 

W ramach naszej działalności proponujemy Wam następujące formy współpracy:

  1. Rekrutacja pracownika – przeprowadzamy dla proces rekrutacji. Po jego pomyślnym zakończeniu nasza rola dobiega końca,
  1. Rekrutacja i obsługa prawno-księgowa pracownika – rodzina, która po zakończeniu procesu rekrutacji zdecyduje się na zatrudnienie opiekunki na umowę uaktywniającą posiada nasze wsparcie podczas współpracy z opiekunką. Wówczas obsługujemy umowę zawartą pomiędzy rodziną a opiekunką pod kontem prawno – księgowym. W ramach tej usługi gwarantujemy również zastępstwo opiekunki w czasie jej choroby bądź, gdy z innych powodów nie może stawić się w pracy. Rodzina korzystająca z takiej formy współpracy posiada również rabat w wysokości 5% na wszystkie nasze usługi
  1. Obsługa prawno-księgowa pracownika już pracującego lub rekrutowanego przez samego pracodawcę (Rodzina).
  1. Rekrutacja i zatrudnienie opiekunki przez Agencję OPIEKAPLUS - W ramach tej usługi rekrutujemy opiekunkę według przedstawionego powyżej procesu rekrutacji, a następnie zatrudniamy ją w naszej agencji, oddelegowując ją do pracy u konkretnej rodziny.