content_top.png
pogotowie_button.png

Opieka nad dzieckiem

Nie prowadzimy suchej rekrutacji w Internecie!

Nie podejmujemy decyzji na podstawie rozmowy telefonicznej!

 

Naszym zadaniem jest pomoc rodzicom w wyborze najlepszej opiekunki dla ich dziecka.

Nasze opiekunki przechodzą przez profesjonalny proces rekrutacji wewnętrznej, który opiera się na rozmowie kwalifikacyjnej, testach kompetencji i predyspozycji zawodowych, weryfikacji i potwierdzeniu doświadczenia u innych rodzin, rozmowie z wykwalifikowanym psychologiem, kursie bhp oraz pierwszej pomocy. Każda z opiekunek przechodzi również przez nasz agencyjny kurs programowy przygotowany przez pedagoga, którego celem jest wprowadzenie standardów i wzorów postępowania odpowiednio do wieku dziecka podczas sprawowania opieki tak, aby w sposób zoptymalizowany wpływać na prawidłowy rozwój dziecka w przyjaznej i ciepłej atmosferze.

bobaski golaski.jpg

Chcąc w jak najlepszy sposób dostosować się do potrzeb Rodziców proponujemy niżej wymienione formy opieki dla dziecka:

Opiekunka na stałe jest ofertą skierowaną do wszystkich rodziców szukających opiekunki do stałej opieki nad swoją pociechą. W tym wariancie opiekunka pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, pięć dni w tygodniu do 10h na dzień.

 

Opiekunka na stałe w niepełnym wymiarze czasu pracy - – jest to opiekunka, która pracuje na stałe w niepełnym wymiarze czasu w godzinach i dniach ustalonych.

 

Opiekunka na godziny – jest to opiekunka, która wedle  potrzeb zjawia się na parę godzin w tygodniu, jej czas pracy jest nierównomierny.

 

Opieka nad dzieckiem w czasie choroby - jest to opieka nad dzieckiem, które z powodu choroby nie może chodzić do żłobka, przedszkola czy szkoły.

 

Opiekunka z zamieszkaniem – ta forma opieki skierowana jest przede wszystkim do rodzin, której członkowie pracują w różnych godzinach, trudnych do ustalenia wcześniej, a potrzebujących opiekunki dla swojego dziecka. Opiekunka, która mieszka z rodziną ma elastyczny czas pracy i sprawuje kompleksową opiekę nad dzieckiem. Jej wynagrodzenie ustalane jest w skali miesiąca.

 

Opiekunka na specjalną okazję – jest to opieka, w dniach wolnych od pracy, np. w święta czy sylwestra.

 

Opiekunka na wyjazd – ta forma opieki skierowana jest dla osób, które zmuszane do częstych wyjazdów służbowych i nie chcą rozstawać się ze swoja pociechą oraz dla rodzin, które potrzebują pomocy w opiece nad dzieckiem pod czas wyjazdów wypoczynkowych. Wówczas opiekunka podróżuje wraz z rodziną i w czasie, gdy jest taka potrzeba przejmuje opiekę nad dzieckiem. Jej czas pracy jest nienormowany.

 

Guwernantki – są to opiekunki posiadające odpowiednie kwalifikacje (wyższe wykształcenie, języki obce, umiejętność gry na instrumentach muzycznych itp.) i doświadczenie w opiece nad dzieckiem. Zadaniem guwernantek jest sprawowanie profesjonalnej opieki połączonej z wszechstronną edukacją, w skład, której wchodzi najczęściej nauka języków obcych, nauka czytania i pisania, gry na instrumencie oraz zasad savoir – vivre.