content_top.png

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Zasadniczym celem Asystenta Osóby Niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent ma wspierać podopiecznego w funkcjonowaniu we własnym środowisku, w pracy, w załatwianiu wszelakich spraw urzędowych, medycznych a także podczas spędzania wolnego czasu (np. wyjście do kina, teatru).

Nasi pracownicy asystują osobom niepełnosprawnym w tych dziedzinach w których napotykają oni na ograniczenia. Naszą rolą nie jest opieka tylko likwidowanie przeszkód, których podopieczny ze względu na swoją niepełnosprawność sam pokonac nie może.

Program skierowany jest zarówno do młodych osób, które aktywnie chcą korzystać z życia, pracować i korzystać z różnych form rekreacji a także do osób starszych, gdzie usługi Asystenta będą się nieco różnić.

Do głównych zadań Asystenta należa:

ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego,

wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków

stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji,

diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),

pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.

 

Osoby zainteresowane usługą Asystenta bardzo prosimy o kontakt telefoniczny.